Investors

Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 4. 6. 2024

Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 4. 6. 2024

Read more
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce společnosti AtomTrace a.s. ke dni 31. 12. 2023

Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce společnosti AtomTrace a.s. ke dni 31. 12. 2023

Read more
Předběžná zpráva o hospodaření společnosti AtomTrace a.s. za rok 2023 (před dokončením auditu)

Předběžná zpráva o hospodaření společnosti AtomTrace a.s. za rok 2023 (před dokončením auditu)

Read more
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2022 pro společnost AtomTrace a.s.

Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2022 pro společnost AtomTrace a.s.

Read more
Zveřejnění neauditované řádné účetní závěrky společnosti AtomTrace a.s. sestavené k 31.12.2022

Zveřejnění neauditované řádné účetní závěrky společnosti AtomTrace a.s. sestavené k 31.12.2022

Read more
Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 9. 10. 2023

Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 9. 10. 2023

Read more
Oznámení o předpokládaném termínu konání valné hromady společnosti AtomTrace a.s. a termínu zveřejnění auditované účetní závěrky společnosti za rok 2022

Oznámení o předpokládaném termínu konání valné hromady společnosti AtomTrace a.s. a termínu zveřejnění auditované účetní závěrky společnosti za rok 2022

Read more
Kontinuální obchodování na trhu START

Kontinuální obchodování na trhu START

Read more
Obchodní výhled společnosti AtomTrace a.s. pro 2023

Obchodní výhled společnosti AtomTrace a.s. pro 2023

Read more
Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 15. 5. 2023

Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 15. 5. 2023

Read more
Zápis z jednání valné hromady společnosti AtomTrace a.s. ze dne 18. ledna 2023

Zápis z jednání valné hromady společnosti AtomTrace a.s. ze dne 18. ledna 2023

Read more
Doplnění dokumentů pro pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Doplnění dokumentů pro pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 4. 10. 2022

Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 4. 10. 2022

Read more
AtomTrace a.s. – Výroční analytická zpráva za rok 2021

AtomTrace a.s. – Výroční analytická zpráva za rok 2021

Read more
Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2021 společnosti AtomTrace a.s.

Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2021 společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 3. 5. 2022

Prezentace společnosti AtomTrace a.s. pro START DAY 3. 5. 2022

Read more
Majoritní akcionář společnosti AtomTrace a.s. realizuje ve prospěch společnosti AtomTrace a.s. dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve výši 60 000 000 Kč

Majoritní akcionář společnosti AtomTrace a.s. realizuje ve prospěch společnosti AtomTrace a.s. dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve výši 60 000 000 Kč

Read more
Rozhovor s Janem Pročkem na START DAY 2021 – 19. 10. 2021

Rozhovor s Janem Pročkem na START DAY 2021 – 19. 10. 2021

Read more
Prezentace společnosti AtomTrace a.s. START DAY 19.10.2021

Prezentace společnosti AtomTrace a.s. START DAY 19.10.2021

Read more
Proběhl úpis akcií společnosti AtomTrace a.s.

Proběhl úpis akcií společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Informace k probíhajícímu úpisu akcií společnosti AtomTrace a.s. – informace poskytnuté akcionářem

Informace k probíhajícímu úpisu akcií společnosti AtomTrace a.s. – informace poskytnuté akcionářem

Read more
Oznámení správní rady společnosti AtomTrace, a.s. o zveřejnění informace o přednostním právu k úpisu akcií

Oznámení správní rady společnosti AtomTrace, a.s. o zveřejnění informace o přednostním právu k úpisu akcií

Read more
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2020 společnosti AtomTrace a.s.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2020 společnosti AtomTrace a.s.

Read more
AtomTrace a.s. – Výroční analytická zpráva za rok 2020

AtomTrace a.s. – Výroční analytická zpráva za rok 2020

Read more
Snížení velikosti lotu AtomTrace a.s.

Snížení velikosti lotu AtomTrace a.s.

Read more
Prezentace společnosti AtomTrace a.s. START DAY 27. 4. 2021

Prezentace společnosti AtomTrace a.s. START DAY 27. 4. 2021

Read more
Společnost AtomTrace a.s. získala úvěr na provozní financování v Záručním programu COVID III

Společnost AtomTrace a.s. získala úvěr na provozní financování v Záručním programu COVID III

Read more
Volba předsedy správní rady společnosti AtomTrace a.s.

Volba předsedy správní rady společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Read more
Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) – volba člena správní rady společnosti

Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) – volba člena správní rady společnosti

Read more
Rozhodnutí o přijetí nových akcií společnosti AtomTrace a.s. k obchodování na trhu START

Rozhodnutí o přijetí nových akcií společnosti AtomTrace a.s. k obchodování na trhu START

Read more
Zápis nových akcií společnosti do evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, přijetí nových akcií společnosti na trh START

Zápis nových akcií společnosti do evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, přijetí nových akcií společnosti na trh START

Read more
Zvýšení základního kapitálu společnosti – zápis v obchodním rejstříku

Zvýšení základního kapitálu společnosti – zápis v obchodním rejstříku

Read more
Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti – zápis v obchodním rejstříku

Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti – zápis v obchodním rejstříku

Read more
Notářský zápis valné hromady AtomTrace a.s. ze dne 14.9.2020

Notářský zápis valné hromady AtomTrace a.s. ze dne 14.9.2020

Read more
Prezentace na Start Day 6.10.2020

Prezentace na Start Day 6.10.2020

Read more
Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s.

Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Oznámení správní rady společnosti AtomTrace, a.s. o zveřejnění informace o přednostním právu k úpisu akcií

Oznámení správní rady společnosti AtomTrace, a.s. o zveřejnění informace o přednostním právu k úpisu akcií

Read more
Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Read more
Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Read more
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Plánované investice do firmy

Plánované investice do firmy

Read more
Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Read more
Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Read more
Rozhodnutí statutárního ředitele společnosti AtomTrace a.s. o úpisu nových akcií společnosti AtomTrace a.s.

Rozhodnutí statutárního ředitele společnosti AtomTrace a.s. o úpisu nových akcií společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Rozhodnutí statutárního ředitele společnosti AtomTrace a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s.

Rozhodnutí statutárního ředitele společnosti AtomTrace a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
AtomTrace a.s. – Výroční analytická zpráva za rok 2019

AtomTrace a.s. – Výroční analytická zpráva za rok 2019

Read more
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2019 společnosti AtomTrace a.s.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2019 společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Rozhovor k situaci COVID-19

Rozhovor k situaci COVID-19

Read more
Vnitřní informace  podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014  o zneužívání trhu

Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Read more
Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Read more
Prezentace START DAY 10.12.2019

Prezentace START DAY 10.12.2019

Read more
Stanovy společnosti AtomTrace a.s. v úplném znění s účinností od 4.10.2019

Stanovy společnosti AtomTrace a.s. v úplném znění s účinností od 4.10.2019

Read more
Valná hromada společnosti AtomTrace a.s. ze dne 4.10.2019 schválila účetní závěrku za rok 2018

Valná hromada společnosti AtomTrace a.s. ze dne 4.10.2019 schválila účetní závěrku za rok 2018

Read more
Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
AtomTrace a.s. –  Výroční analytická zpráva za rok 2018

AtomTrace a.s. – Výroční analytická zpráva za rok 2018

Read more
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018 společnosti AtomTrace a.s.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018 společnosti AtomTrace a.s.

Read more
Valná hromada AtomTrace a.s.

Valná hromada AtomTrace a.s.

Read more
Notářský zápis valné hromady AtomTrace a.s. ze dne 25.3.2019

Notářský zápis valné hromady AtomTrace a.s. ze dne 25.3.2019

Read more
Analytická zpráva

Analytická zpráva

Read more
AtomTrace video

AtomTrace video

Read more
Napsali o nás

Napsali o nás

Read more
START DAY 27.11.2018

START DAY 27.11.2018

Read more
Prospekt akcií

Prospekt akcií

Read more
Investorská prezentace

Investorská prezentace

Read more
Mezitímní účetní závěrka společnosti k 30.6.2018

Mezitímní účetní závěrka společnosti k 30.6.2018

Read more
Zprávy auditora 2015, 2016, 2017

Zprávy auditora 2015, 2016, 2017

Read more
Profil společnosti

Profil společnosti

Read more
Vstup na Burzu cenných papírů, tisková zpráva

Vstup na Burzu cenných papírů, tisková zpráva

Read more

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com