Informace k probíhajícímu úpisu akcií společnosti AtomTrace a.s. – informace poskytnuté akcionářem

V souvislosti s probíhajícím úpisem žádáme akcionáře, kteří uplatní své přednostní právo, aby si k úpisu, k zápisu do LISTINY UPISOVATELŮ PRO UPLATNĚNÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ přichystali následující informace:

„Jméno a příjmení / firma upisovatele“

„Datum narození / IČO upisovatele“

„Bydliště / sídlo upisovatele“

„Počet upisovaných akcií“

„Číslo majetkového účtu, na který mají být vydány zaknihované akcie“

Pro doplnění uvádíme, že:

Jméno, příjmení, datum narození a bydliště upisovatele fyzické osoby bude ztotožněno předložením platného průkazu totožnosti upisovatele. V případě zastoupení upisovatele na základě plné moci udělené jiné fyzické osobě bude jméno, příjmení, datum narození a bydliště upisovatele jako zmocnitele ztotožněno předložením příslušné plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele a návazně ztotožněním jména, příjmení, data narození a bydliště zmocněnce předložením platného průkazu totožnosti zmocněnce. V případě zastoupení upisovatele na základě plné moci udělené právnické osobě bude jméno, příjmení, datum narození a bydliště upisovatele jako zmocnitele ztotožněno předložením příslušné plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele a návazně ztotožněním firmy, IČO a sídla zmocněnce, včetně osoby oprávněné jednat za zmocněnce, předložením platného výpisu firmy zmocněnce z obchodního rejstříku. V případě fyzické osoby oprávněné jednat za zmocněnce bude jméno, příjmení, datum narození a bydliště této fyzické osoby ztotožněno předložením platného průkazu totožnosti této fyzické osoby. V případě právnické osoby, včetně osoby oprávněné jednat za takovou právnickou osobu, oprávněné jednat za zmocněnce bude ztotožněna tato právnická osoba předložením platného výpisu firmy této právnické osoby z obchodního rejstříku, současně, v případě fyzické osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu bude jméno, příjmení, datum narození a bydliště této fyzické osoby ztotožněno předložením platného průkazu totožnosti této fyzické osoby.

Firma, IČO a sídlo upisovatele právnické osoby, včetně osoby oprávněné jednat za upisovatele, bude ztotožněna předložením platného výpisu firmy upisovatele z obchodního rejstříku. V případě fyzické osoby oprávněné jednat za upisovatele bude jméno, příjmení, datum narození a bydliště této fyzické osoby ztotožněno předložením platného průkazu totožnosti této fyzické osoby. V případě právnické osoby, včetně osoby oprávněné jednat za takovou právnickou osobu, oprávněné jednat za upisovatele bude ztotožněna tato právnická osoba předložením platného výpisu firmy této právnické osoby z obchodního rejstříku, současně, v případě fyzické osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu bude jméno, příjmení, datum narození a bydliště této fyzické osoby ztotožněno předložením platného průkazu totožnosti této fyzické osoby. V případě zastoupení upisovatele na základě plné moci udělené fyzické osobě bude firma, IČO a sídlo upisovatele jako zmocnitele ztotožněno předložením příslušné plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za upisovatele a návazně ztotožněním jména, příjmení, data narození a bydliště zmocněnce předložením platného průkazu totožnosti zmocněnce. V případě zastoupení upisovatele na základě plné moci udělené jiné právnické osobě bude firma, IČO a sídlo upisovatele jako zmocnitele ztotožněno předložením příslušné plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za upisovatele a návazně ztotožněním firmy, IČO a sídla zmocněnce, včetně osoby oprávněné jednat za zmocněnce, předložením platného výpisu firmy zmocněnce z obchodního rejstříku. V případě fyzické osoby oprávněné jednat za zmocněnce bude jméno, příjmení, datum narození a bydliště této fyzické osoby ztotožněno předložením platného průkazu totožnosti této fyzické osoby. V případě právnické osoby, včetně osoby oprávněné jednat za takovou právnickou osobu, oprávněné jednat za zmocněnce bude ztotožněna tato právnická osoba předložením platného výpisu firmy této právnické osoby z obchodního rejstříku, současně, v případě fyzické osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu bude jméno, příjmení, datum narození a bydliště této fyzické osoby ztotožněno předložením platného průkazu totožnosti této fyzické osoby.

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com