Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Předseda správní rady společnosti AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676, tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (“ZOK”), a v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře pana Vladimíra Kertésze, datum narození 30.3.1989, bytem Thámova 84/23, Karlín, 186 00 Praha 8 o svolání valné hromady v souladu s ustanovením § 366 ZOK svolává řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s., která se bude konat dne 23. srpna 2021 od 16:00 hod., v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s. ke stažení zde

Vyjádření správní rady k žádosti kvalifikovaného akcionáře včetně přílohy ke stažení zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com