Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s. ze dne 19.9.2019 zde

Zpráva nezávislého auditora Účetní závěrka společnosti AtomTrace a.s. za rok 2018 zde

Stanovy společnosti AtomTrace a.s. návrh revize valná hromada společnosti AtomTrace a.s. říjen 2019 zde

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti AtomTrace a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2018 zde

Zpráva o vztazích společnosti AtomTrace a.s. za rok 2018 zde

Plán hospodaření společnosti AtomTrace a.s. na rok 2019 zde

Zpráva správní rady společnosti AtomTrace a.s. za rok 2018 zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista Kolejní 9, Brno 612 00 Czech Republic Identification number: 03396916 E-mail: info@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity? See our list of available positions. Společnost AtomTrace a.s. zpracovává osobní údaje. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com