Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Správní rada společnosti AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676, tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, svolává
řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 20. prosince 2023 od 12:00 hod. v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro). 


Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s. ke stažení zde


Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2022 pro společnost AtomTrace a.s. ke stažení zde

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti AtomTrace a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2022 ke stažení zde

Zpráva o vztazích společnosti AtomTrace a.s. za rok 2022 ke stažení zde

Stanovy společnosti AtomTrace a.s., úplné znění ke dni 18.1.2023 ke stažení zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com