Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) – volba člena správní rady společnosti

Statutární ředitel společnosti AtomTrace a.s. tímto v souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení poškozené oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), předkládá akcionářům společnosti AtomTrace a.s. návrh rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo její zasedání (rozhodování per rollam), a to ve věci volby člena správní rady.

Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) – volba člena správní rady společnosti – ke stažení zde

Pravidla rozhodování valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) ke stažení zde

Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) ke stažení zde

Žádost o vysvětlení akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) ke stažení zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com