Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Dnešního dne, tj. 20. 12. 2019 společnost AtomTrace a.s. prostřednictvím svého právního zástupce rozeslala předžalobní výzvy společnosti Lightigo s.r.o., se sídlem Renneská třída 329/13, Štýřice, 639 00 Brno,IČ: 02731410, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 82072, a dalším fyzickým osobám, z nichž někteří jsou současní akcionáři společnosti AtomTrace a.s. a/nebo bývalí zaměstnanci společnosti AtomTrace a.s. V těchto předžalobních výzvách se společnost AtomTrace a.s. domáhá odstranění následků nekalosoutěžního jednání ze strany adresátů a také toho, aby se nekalosoutěžního jednání dále zdrželi.

Datum vydání vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu je 20. 12. 2019.

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista Kolejní 9, Brno 612 00 Czech Republic Identification number: 03396916 E-mail: info@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity? See our list of available positions. Společnost AtomTrace a.s. zpracovává osobní údaje. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com