Zprávy auditora 2015, 2016, 2017


  • Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2015 je ke stažení zde.
  • Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2016 je ke stažení zde.
  • Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2017 je ke stažení zde.

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916

E-mail: info@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
See our list of available positions.

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com