Zveřejnění neauditované řádné účetní závěrky společnosti AtomTrace a.s. sestavené k 31.12.2022

Společnost AtomTrace a.s. zveřejňuje svou neauditovanou řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2022.

Rozvaha 2022 plný rozsah zde

Výkaz zisku a ztráty – druhové členění 2022 plný rozsah zde

Příloha k účetní závěrce 2022 zde

Návazně na zveřejnění neauditované řádné účetní závěrky společnosti AtomTrace a.s. sestavené k 31.12.2022 společnost oznamuje změnu předpokládaného termínu zveřejnění auditované řádné účetní závěrky společnosti  sestavené k 31.12.2022.  Auditovaná řádná účetní závěrka společnosti  AtomTrace a.s.sestavená k 31.12.2022 bude zveřejněna nejpozději do tří týdnů od zveřejnění neauditované řádné účetní závěrky společnosti AtomTrace a.s. sestavené k 31.12.2022. Pozvánka na valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s., která bude rozhodovat o schválení  auditované řádné účetní závěrky společnosti AtomTrace a.s. sestavené k 31.12.2022, bude  zveřejněna bezprostředně po dokončení a zveřejnění auditované účetní závěrky  společnosti AtomTrace a.s. sestavené k 31.12.2022. 

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com