Doplnění dokumentů pro pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Předseda správní rady společnosti AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676, tímto v souladu s ustanovením § 456 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, doplňuje dokumenty související s pozvánkou na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 18. ledna 2023 od 12:00 hod., v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro), a to v rozsahu:

STANOVY akciové společnosti AtomTrace a.s., návrh změn v revizích, ke stažení zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com