Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Statutární ředitel společnosti AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676, tímto v souladu s ustanovením § 456 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14. září 2020 od 15:00 hod., v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).

Pozvánka na řádnou valnou hromadu AtomTrace a.s. ke stažení zde

Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2019 – Účetní závěrka společnosti AtomTrace a.s. za rok 2019 ke stažení zde

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti AtomTrace a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2019 ke stažení zde

Zpráva o vztazích společnosti AtomTrace a.s. za rok 2019 ke stažení zde

Zpráva správní rady společnosti AtomTrace a.s. za rok 2019 ke stažení zde

Dohoda o započtení pohledávek – Georg Hotar ke stažení zde

Dohoda o započtení pohledávek – Jan Proček ke stažení zde

Analytická zpráva společnosti AtomTrace a.s. zpracovaná dne 31.7.2020 společností Roklen Holding a.s. ke stažení zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com