Rozhodnutí statutárního ředitele společnosti AtomTrace a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s.

Dnešního dne, tj. 14. 8. 2020 rozhodl statutární ředitel společnosti AtomTrace a.s., v souvislosti:

1) s přípravou a zveřejněním pozvánky na valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s. s datem konání 14.9.2020; a


2) se záporným vlastním kapitálem společnosti AtomTrace a.s. ve výši 1 288 tis. Kč vykázaným k 31.12.2019;


o zařazení bodu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s. na pořad konání valné hromady, a to návrhem zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s. úpisem nových akcií, přičemž počet nově upisovaných akcií společnosti AtomTrace a.s. bude nejvýše 2.170.000 (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc) kusů kmenových akcií ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká („Nové akcie“), dále emisní kurs každé Nové akcie bude 8 Kč (slovy: osm korun českých), dále emisní ážio každé Nové akcie bude činit 7 Kč (slovy: sedm korun českých), přičemž emisní ážio připadající na celkový počet Nových akcií bude nejvýše 15.190.000 Kč (slovy: patnáct milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých), a současně nebude možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady. Nové akcie Společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Nové akcie mohou být upsány za využití přednostního práva na upisování akcií tak i bez využití přednostního práva pro upisování akcií, a to za podmínek uvedených v pozvánce na valnou hromadu.

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com