Prospekt akcií

Prospekt akcií AtomTrace a.s., akciové společnosti se sídlem na adrese Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, spisová značka B 7676 vedená u Krajského soudu v Brně.

Ke stažení zde.

Rozhodnutí České národní banky, které nabylo právní moci 10.11.2018, kterým se společnosti AtomTrace a.s., IČO 03396916, se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, pro účely veřejné nabídky schvaluje podle § 36c odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, prospekt 500 000 kusů zaknihovaných akcií na jméno, ISIN CZ0009004792.

Ke stažení zde.

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com