Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Statutární ředitel společnosti AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676, tímto v souladu s ustanovením § 456 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 10. září 2019 od 11:00 hod., v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s. zde

Návrh úplného nového znění stanov společnosti AtomTrace a.s. zde

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018 společnosti AtomTrace a.s. zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916

E-mail: info@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
See our list of available positions.

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com