Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Valná hromada společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování per rollam) o jediném bodu, který se týkal volby člena správní rady společnosti, a to v následujícím znění:

Návrh rozhodnutí:
„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Georga Hotara, datum narození 21.4.1975, bytem 8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace, do funkce člena správní rady, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, nejdříve však ke dni 1.1.2021.“

Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí per rollam v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Georga Hotara, datum narození 21.4.1975, bytem 8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace, do funkce člena správní rady, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, nejdříve však ke dni 1.1.2021.“

Oznámeni výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodnutí per rollam) ke stažení zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com