Oznámení správní rady společnosti AtomTrace, a.s. o zveřejnění informace o přednostním právu k úpisu akcií

Správní rada společnosti AtomTrace a.s. zveřejňuje informaci o přednostním právu akcionářů společnosti AtomTrace a.s. na upsání nových akcií. Valná hromada společnosti AtomTrace a.s. konaná dne 14.9.2020 rozhodla, mimo jiné, o zvýšení základního kapitálu ve výši 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) o částku 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) s tím, že upisování nad nebo pod uvedenou částku se nepřipouští. Základní kapitál společnosti AtomTrace a.s. se tak zvyšuje z částky 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) na novou částku 4.340.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých).

Informace o přednostním právu akcionářů společnosti AtomTrace a.s. k úpisu akcií ke stažení zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com