Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676, která se bude konat dne 24.6.2024 od 12:00 hod., v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro), ke stažení zde

Zpráva o podnikatelské činnosti a majetku společnosti AtomTrace a.s. za rok 2023 ke stažení zde

Zpráva o vztazích společnosti AtomTrace a.s. za rok 2023 ke stažení zde

Příloha v účetní závěrce společnosti AtomTrace a.s. za rok 2023 ke stažení zde

Výkaz zisku a ztráty společnosti AtomTrace a.s. za rok 2023 – druhové členění plný rozsah ke stažení zde

Rozvaha společnosti AtomTrace a.s. za rok 2023 – plný rozsah ke stažení zde

Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce společnosti AtomTrace a.s. ke dni 31. 12. 2023 ke stažení zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com