Mezitímní účetní závěrka společnosti k 30.6.2018


  • Rozvaha k 30.6.2018
  • Výkaz zisku a ztrát k 30.6.2018
  • Přehled o peněžních tocích za období od 1.1.2018 do 30.6.2018
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2018 do 30.6.2018
  • Příloha v mezitímní účetní závěrce k 30.6.2018

Ke stažení zde

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com