Oznámení o předpokládaném termínu konání valné hromady společnosti AtomTrace a.s. a termínu zveřejnění auditované účetní závěrky společnosti za rok 2022

Společnost AtomTrace a.s. oznamuje předpokládaný termín konání valné hromady  společnosti, vázané ke schválení auditované účetní závěrky společnosti za rok 2022,  v první polovině měsíce listopadu 2023. Pozvánka na valnou hromadu bude  zveřejněna bezprostředně po dokončení a zveřejnění auditované účetní závěrky  společnosti za rok 2022, s předpokladem dokončení a zveřejnění auditované účetní  závěrky společnosti za rok 2022 nejpozději v první polovině měsíce října 2023. 

Předběžné (prozatím neauditované) výsledky hospodaření společnosti za rok 2022  indikují ztrátu společnosti analogickou ztrátě předešlých let 2020 a 2021, se  zohledněním lineárního růstu nákladů na straně výzkumu a vývoje. 

I s ohledem na předpokládané letošní dosažení tzv. breaking point dlouhodobého  obchodního plánu společnosti, kdy společnost očekává závěr roku 2023 ve výhledu  svých tržeb přes 1mil EUR, a to na základě zakázek roku 2023, které jsou v aktuálně probíhající výrobě a plánovaném dokončení a instalaci do konce roku 2023, též s ohledem na již existující obchodní výhled zakázek roku 2024, a dále na čerpání  strategické dotace projektu Seal of Excellence („A-Trace“ Posouváme kvalitu výroby v  Automotive na vyšší úroveň, identifikátor projektu TQ08000003) a jeho realizaci, zahájenou od 1.7.2023, a návazně plynoucí dále v letech 2024 a 2025, v celkové  hodnotě získané dotace 25mil Kč (55% celkových nákladů projektu), a to včetně zapojení vybraných klíčových EU výrobců segmentu automotive do tohoto projektu, a  tím pádem i navazujících předpokladů budoucího obchodního průlomu do tohoto  odvětví ve střednědobém horizontu, společnost předpokládá pokrytí ztráty roku  2022, obdobně jako ztrát předešlých let postupně, a to tvorbou zisku za roky 2023, 2024 a 2025.

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com